כיצד בא לידי ביטוי פיקוח בנייה בכל אחד מהשלבים בפרויקט בנייה?

פרויקט בניה מתחלק לשלושה שלבים עיקריים: תכנון, ביצוע, אכלוס.

1.שלב התכנון 
יכול להמשך כ 12-6 חודשים, תחילתו מייד עם ההתקשרות שבין הבונה והאדריכל ולעיתים ישתתף המפקח אף בבחירת האדריכל.

– בחינת שרטוטי אפשרויות שמציע האדריכל.

-שותף לבחירת יועצים ובעלי מקצוע ועזרה בעריכת ההסכמים עימם (מהנדס, חברת בדיקות, יועצי בית ירוק / חכם, איטום, מיזוג, אינסטלציה, גינון, ועוד).

– קיום פגישה עם כל אחד מבעלי המקצוע, התווית דרך עבודה משותפת והטמעת התכנון שלהם כשכבה בתוכנית האדריכל.
– עריכת אומדן תקציבי לבדיקת יכולות הבונים -תיאום סופרפוזיציה בין התוכניות האדריכליות לקונסטרוקטיביות ושאר בעלי המקצוע.
– עריכת סטים למכרז קבלנים: תוכניות עבודה, כתבי כמויות, מפרט טכני והפצתם בין קבלנים נבחרים.
– ניהול השוואת המחירים, קיום סיור קבלנים עד בחירת הקבלן.
– כתיבת לוח זמנים שיהיה חלק מההסכם עם הקבלן, כולל זמני תשלום.

2.שלב הביצוע
1.חתימת הסכמים עם הקבלנים ובעלי המקצוע.
2.תיאומים לתחילת עבודה (חברת חשמל, מים).
3.פיקוח ניהול ותיאום בין השטח ליועצים וליזם.
4.פיקוח על לוחות זמנים, שינויים, מהדורות.
5.פיקוח על חומרים ושיטות עבודה.
6.אישורי תשלומים ותוספות.
7. ניהול יומן עבודה.
8.תיאום בין האתר לסביבה / לרשויות.
9.פגישות סטטוס בשטח.
10.סיוע בבחירה וקניית חומרים לבנים.
11. יישום הגדרת גמר פרויקט למסירה.
תיעוד שוטף של התהליכים, בצילומים ותוכניות (תוכנית עדות).

3.שלב האכלוס
1. עזרה בשלב האכלוס, ייעוץ והדרכה.
2. טיפול במקרי שבר דחופים, חשמל, אינסטלציה.
3. הכנת תיק דרישות לטופס 4.

נשמח להיות אתכם בקשר:

עבור לשיחה בוואטסאפ
היי כאן פיקוח בניה וניהול פרויקטים עופר & פנחס איך אפשר לעזור לך?